42-دیدار

Ufile Image Uploader

اون امتحان کذایی برگذار نشد .اصلا من میگم بهم وحی میشه باز تو بگو چرا درس نمیخونی.من میدونستم که امتحان نمیگیره .میدونین چی شد ؟رفتم سر کلاس و دو سه تا از بچه ها واسه استاد گل اورده بودن و استاده هم دیگه به خاطر روز معلم و اون گلا بخصوص تا بچه ها گفتن استاد سخت بود درسش و اینا گفت اوکی امتحان نمیگیرم .انگاری منتظر حرف ما بود طفلی

-----------------------------------------------------

Ufile Image Uploader

فردا بعد از سه هفته عشقم میاد پیشم .انگار سالهاست ندیدمش .دلم خیلی براش تنگ شده . سه شنبه میاد . تا جمعه هم میمونه .احتمالا هفته بعد من میرم خونمون و یک هفته ای میمونم .باز بر میگردم و یکی دو هفته ای هستم و بعد واسه فرجه ها میرم خونه .فقط به خاطر یکی از درسام که امتحان ترجمه اش جلسه اخره برنامم اینجوری قاطی شد و الا ما رو چه به کلاس اودن توی خرداد سر پیری

----------------------------------------------------

Ufile Image Uploader

 دیشب فیلم ملودی رو دیدم .موضوع بسیار کلیشه ای بود اما خوب حسابی  خندیدم .خدایی ایرج نوذری رو چه  به لات بودن

/ 0 نظر / 7 بازدید