22-تفاوت...

ممنون از همتون عشقم به سلامت رسید و من خیالم راحت شد

 

تو این چند روزه کار خاصی نکردم

سرم به دانشگاه گرمه و کلاسا رو میرم مثل بچه مثبتا

فیلم slumdog millionaireیا همون میلیونر زاغه نشین رو دیدم که خیلی قشنگ بود

من که خوشم اومد و کلی هم باهاش خندیدم

اگه ندیدین بهتون توصیه میکنم

امروز رفتم مغازه مامان یه خانومه اومده بود که انگاری دیروز یه لباس خریده بود  و میخواست پس بده و از اونجایی که مامی اینا سیستمشون اینجوری نیست و فقط تعویض میکنن ماجرایی شده بود

این خانومه انگاری میره خونه و لباسه رو میپوشه ولی شوهرش میگه اه .این چی چیه خریدی

تنگه

همه جات  معلومه و از این حرفا .و خانومشو مجبور میکنه که بیاره پس بده

حالا اون میون توی مغازه خانومه زنگ زده به شوهرش میگه پولو پس نمیدن خودت حدداقل بیا بگو چی بخرم

شوهره هم میگفت

من که نوکرت نیستم

خودت بخر

فقط حق نداری تنگ بخری .کوتاه نباشه .پوشیده باشه

خلاصه که کلی تعجب کردم

به خودم میگم خدایا شوشوی گل من چجوریه بعضی مردا چجوری

شوشوی گل من همیشه به نظر من احترام گذاشته

هیچ وقت مجبور به کاریم نکرده

اما اینا...

/ 0 نظر / 14 بازدید